YDUS’a Kimler Girebilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı (YDUS), sadece belirli hekimlerin girebildiği bir sınavdır. YDUS’a kimlerin girebileceği YDUS yönetmeliğinde açıkça belirtilmiştir.

Yazımızın alt bölümüde ilgili yönetmelik maddelerini ve açıklamalarını bulabilirsiniz. YDUS yönetmeliğini tam metnine şuradan ulaşabilirsiniz.

YDUS'a Kimler Girebilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

YDUS’a Kimler Girebilir?

YDUS; uzman tabip olanların daha ileri seviyede yapacakları yan dal uzmanlığı için yapılan sınava verilen isimdir. Tam açılımı Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı‘dır.

YDUS’a girebilecek adaylar bu sınav için yayınlanan yönetmelikte açıkça belirtilmiştir. Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı Yönetmeliği’nin 9.maddesi sınava giriş şartlarını açıklamaktadır.

İlgilili madde şu şekildedir:

Sınava başvuru şartları
MADDE 9 –

(1) Yan dal giriş sınavına başvuracaklarda;

a) Türkiye’de tıp doktorluğu mesleğini yapmaya yetkili olmak,
b) Sınavına başvuracağı yan dalın bağlı olduğu ana dalda uzman unvanını almış olmak,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde sayılan şartlara sahip bulunmak,
ç) Devlet memurluğundan ve kamu görevinden çıkarma cezası almamış olmak,
d) Devlet memurluğundan çekilen veya çekilmiş sayılanlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesine göre atanmasına engel hali bulunmamak,
e) İlgili yan dalda yapacağı eğitimle ilgili sağlık engeli bulunmamak,
şartları aranır.

(2) Yan dal uzmanlık eğitimine giriş sınavı şartlarını taşımaksızın sınava girenler, sınavda başarılı olsalar bile yan dal uzmanlık eğitimine başlatılmazlar. Bu şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile yan dal uzmanlık eğitimleri sırasında bu şartlardan birini kaybedenlerin eğitimlerine son verilir.


YDUS yönetmeliği sınava başvuracak ve girebilecek adaylar ile ilgili şartları açıkça ortaya koymaktadır. İlgili maddeleri kısaca özetleyecek olursak:

  • Tescil edilmiş bir hekim olmak
  • Başvuru yapılacak yan dalın bağlı olduğu ana dalda uzman hekim olmak
  • 657’nin sınırlarını çizdiği çerçevedeki (memuriyet şartları) şartlara sahip olmak
  • Memuriyetten ve kamudan çıkarılma cezasının olmaması
  • İlgili yan dalda eğitim almayı engelleyen bir sağlık koşulunun olmaması

YDUS’a girebilmenin temeli aslında şudur; ilgili dalda uzmanlık eğitimine sahip olmak ve memur olma yetkinliklerine sahip olmak. Pek çok madde bunları ifade etmektedir.

Sınav başvuru şartları yukarıdaki gibidir. Ek olarak; Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu‘nda yer alan bir madde ile YDUS’a girerken taşınması gereken bir şart daha belirtilmiştir.

İlgili madde şu şekildedir:

Ek Madde 5
(Ek: 21/6/2005 – 5371/1 md.) (Değişik fıkra:15/11/2018-7151/20 md.)

Tabipler, Devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan ana dallarda uzmanlık eğitimi yapmak için asistanlık sınavlarına katılabilir ve uzmanlık eğitimine başlayabilirler. Ancak yan dalda veya birden fazla uzmanlık dalında eğitim yapmak üzere asistanlık sınavına girebilmek için Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az bir süre kalmış olması ve uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için de Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanması şarttır.

Asistanlık, uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi ile askerlikte geçen süreler Devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılmaz.

Sınava başvuru şartları YDUS yönetmeliğinde yer alsa da, DHY ile ilgili detayları düzenleyen Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu‘ndaki ilgili maddeler nedeniyle de ek şartlar yer almaktadır.

YDUS’a girebilmek için; uzmanlık DHY yükümlülüğünün tamamlamanmasına 9 aydan daha az kalmış olmalıdır. Bu şartı ve yukarıdaki diğer şartları sağlıyorsanız YDUS’a girebilirsiniz.

YDUS sonucunda kazandığınız yan dal kadrosunda asistanlığa başlayabilmek için ise uzmanlık DHY’sini tamamlamış olmanız gerekiyor.


Yan dalda uzmanlık eğitimi yapabilmeniz için öncelikle YDUS‘a girmeniz gerekiyor. YDUS’a girebilmek için ise öncelikle gerekli şartları sağlamanız gerekiyor.

YDUS’a kimler girebilir adlı bu içeriğimizde ilgili yönetmelik ve yasa metninden yola çıkarak gerekli şartların neler olduğunu açıklamaya çalıştık.

YDUS Rehberi ürünümüzde yan dal uzmanlık sınavı hakkında bütün detayları bulabilirsiniz. Soru ve sorunlarınız için DoktorBun Forum üzerinden soru oluşturabilirsiniz.